График за консултации с преподавателите

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пирдоп
График за консултации – 2018/2019 уч. година – І учебен срок
преподавател ден от седмицата час
инж.Ненка Рашева понеделник  14:20
инж.Йоана Найденова понеделник  14:20
Емилия Азманова вторник  14:20
Румяна Сиракова петък  13:30
Лушка Нанова вторник  14:20
инж.Мариела Манчева петък  14:20
Снежана Колева вторник  14:20
инж.Недка Вълчева вторник  14:20
инж.Петя Даракова вторник  14:20
инж.Анита Петрова вторник  14:20
Евгения Николова сряда  14:20
Любка Гергова вторник  14:20
Петя Близнакова понеделник  14:20
Вера Колева понеделник  14:20
инж.Геновева Василева петък  13:30
инж.Даниела Шентова сряда  14:20
Цонка Господинова понеделник  14:20
инж.Бонка Манчева понеделник  14:20
Ресми Бобев понеделник  16:30