График за консултации с преподавателите

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пирдоп
График за консултации – 2017/2018 уч. година – І учебен срок
преподавател ден от седмицата час
инж.Ненка Рашева понеделник  14:20
инж.Йоана Найденова понеделник  14:20
Емилия Азманова вторник  14:20
Румяна Сиракова четвъртък  13:30
Лушка Нанова понеделник  14:20
инж.Мариела Манчева понеделник  14:20
Снежана Колева вторник  14:20
инж.Недка Вълчева четвъртък  14:20
инж.Петя Даракова четвъртък  14:20
инж.Анита Петрова вторник  14:20
Илиана Кирова вторник  14:20
Евгения Николова вторник  14:20
инж.Утпол Паул понеделник  14:20
Любка Гергова понеделник  14:20
Петя Близнакова четвъртък  14:20
Вера Колева понеделник  14:20
инж.Геновева Василева понеделник  14:20
инж.Даниела Шентова понеделник  13:30
Цонка Господинова вторник  14:20
инж.Бонка Манчева понеделник  14:20
Ресми Бобев понеделник  16:30