История

През 1971г. се преименува в СПТУ по медодобив “Стефан Минев”. Тогава са приети първите ученици в СПТУ-паралелки, които получават през 1974г. дипломи за средно образование. През 1983г. се открива и първата техникум паралелка “Металургия на цветните метали”. а през 1985г. училището се премества в новопостроената сграда, в която се помещава и в момента. От 1989г. училището става Техникум по металургия. Постепенно се въвеждат нови специалности и се променя неговият профил. През 1993г. претърпява поредната си трансформация и вече е Техникум по механоелектротехника и металургия.

През 2003 г. училището е преименувано в Професионална гимназия по механоелектротехника и всяка следваща учебна година бележи стъпка напред в развитието му.

В момента в ПГМЕ се обучават 167 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение по специалности:

Икономическа информатика

Икономическо информационно осигуряване

Икономика и мениджмънт

Автоматизация на непрекъснати производства

Електрообзавеждане на производството

Машини и системи с ЦПУ

Металообработващи машини