История

Сегашната Професионална гимназия по механоелектротехника е основана през 1961г. като Професионално техническо училище по медодобив към МДК “Георги Дамянов”. Негови създатели са група млади ентусиасти начело с инж.Ангел Пушкаров, който е и първият директор на училището. В началото подготовката се осъществява само по две специалности: “Металургия” и “Обогатяване”, а учителският колектив е от 12 преподаватели. Учебните занимания се провеждат в сградата на Гимназията в три класни стаи. Въпреки трудностите, постепенно нараства броят на учениците и паралелките, разкриват се и нови специалности. От 1966г. училището се премества в собствени сгради, намиращи се над стадиона.

През 1971г. се преименува в СПТУ по медодобив “Стефан Минев”. Тогава са приети първите ученици в СПТУ-паралелки, които получават през 1974г. дипломи за средно образование. През 1983г. се открива и първата техникум паралелка “Металургия на цветните метали”. а през 1985г. училището се премества в новопостроената сграда, в която се помещава и в момента. От 1989г. училището става Техникум по металургия. Постепенно се въвеждат нови специалности и се променя неговият профил. През 1993г. претърпява поредната си трансформация и вече е Техникум по механоелектротехника и металургия.
През 2003 г. училището е преименувано в Професионална гимназия по механоелектротехника и всяка следваща учебна година бележи стъпка напред в развитието му.

В момента в ПГМЕ се обучават 345 ученика в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение по специалности:
Икономическа информатика
Икономическо информационно осигуряване
Автоматизация на непрекъснати производства
Електрообзавеждане на производството
Машини и системи с ЦПУ
Металообработващи машини
Текстообработване
Шлосерство