Действащи проекти

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 • „Професионалното образование е инвестиция“
 • „Дигитално приобщаване и разнообразие“
 • „iPeer project“
 • Brand New Inclusion
 • „Youth in harmony“
 • „Ecolandia“

ПО „НОИР“ и други национални програми

 • „Нов шанс за образование и професионална квалификация“
 • „Ученически практики 2“
 • „Образование за утрешния ден“
 • „Заедно в изкуствата и спорта“
 • „Иновации в действие“
 • „IT Бизнесът преподава“