Образование 4.0

Проект „Образование 4.0“ е финансиран по програма Еразъм плюс, договор № 2018-1-BG01-KA202-048004.

Проектът е с продължителност 26 месеца, от 01-10-2018 до 30.11.2020 г. и се реализира в партньорство с SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD, Tehnicka skola, Хърватия, Perfect Project, Полша и SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o., Словения.

Целта на проекта е да се създадат три иновативни учебни модули на база 3D моделиране с добавена реалност за изучаване на учебното съдържание по предмети от общата и специфична професионална подготовка по предмети от професии „Машинен техник“, „Електротехник“ и „Техник по автоматизация“. Темите са съобразени с Държавните образователни изисквания и обхващат учебно съдържание по материали и заготовки, хидравлика и пневматика, диагностика и контрол, електроенергетика, учебна практика по специалността – електрообзавеждане, автоматизация и управление на производството, учебна практика по автоматизация на производството.


Научете повече на https://edu4-0.com/home/

 

Education 4.0 Project is funded by Erazmus plus program, Strategic Partnerships for Innovation, Contract 2018-1-BG01-KA202-048004.
The project team will create three training modules based on 3D modelling with augmented reality for 76 learning units from the curricula of the following professions: Machine Technician, Machine Operator, Mechanical Fitter, Fitter, Welder, Turner, Electrician, Layer, Automation Technician and Automation Layer. The design of e-learning content with augmented reality and 3D visualization will support trainers in their work and facilitate the practical understanding and perception of the lessons. Learn more at
https://edu4-0.com/home/