11a клас – инж.Недка Вълчева

11 а клас

Специалност:  ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО/   ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

Класен ръководител: инж. Недка Вълчева

Общи сведения за класа: В класа се обучават 24 ученика, „Електрообзавеждане на производството“ – професия „Електротехник“ ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация и специалност „Икономическа информатика“ – професия „Икономист-информатик“ ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Eлектрообзавеждането е атрактивнa област, която гарантира сигурна заетост с много добро възнаграждение, съответстващо на необходимата квалификация и висока отговорност на работещите в тази интересна и жизненонеобходима за обществото сфера.

Професионална подготовка: Проектиране, изграждане и експлоатация на електрически мрежи и инсталации за ниско и високо напрежение. Монтаж и поддръжка на електрически съоръжения.

Перспективи  на специалността „Икономическа информатика“ – завършилите специалността могат да се реализират професионално във всички сфери на икономиката.

Професионална подготовка : Формиране на знания

в областта на икономиката,банковото и застрахователното

дело, информатиката и информационните технологии.

Усилено изучаване на чужд език

 

Професиите и на двете специалности са съобразени с изискванията на работодателите.