9a клас – Цонка Господинова

IXа клас

Класен ръководител: Цонка Годподинова

 Класът се състои от 19 ученици – 10 момичета и 9 момчета.

Момичетата- специалност  „Икономика и мениджмънт“ предоставя  възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, бизнес аналитици. Момчетата-  специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ могат да работят във всички области, където се създават и развиват съвременни автоматизирани системи.