Прием

KАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

ПГМЕ предлага за учебната 2018/2019 година следните специалности за ученици с основно образование след завършен VII клас:

  • ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, професия „Икономист“, III степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на Английски език
  • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА, професия „Техник по автоматизация“, III степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на Английски език
  • ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, професия „Електромонтьор“, II степен на професионална квалификация
  • МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ, професия „Машинен оператор“, II степен на професионална квалификация

Срокът на обучение е пет години.