Прием

Прием 2019/2020 – информационна брошура

ПРИЕМ 2019/2020 в ПГМЕ Пирдоп

  • Професия „Техник по автоматизация“, специалност „Автоматизация на непрекъснате и производства“

код за кандидатстване: 2704

 

  • Професия „Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на производството“

код за кандидатстване: 2703

 

  • Професия „Машинин монтьор“, специалност „Металообработващи машини“

код за кандидатстване: 2702

 

  • Професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“

код за кандидатстване: 2701

 

Начин на кандидатстване:   https://priem.mon.bg/ или в училището гнездо. Медицинското трябва да бъде сканирано, ако нямате скенер елате в училището да ви помогнем.

 

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – 03.07 – 05.07.2019 г.  

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. – до 11.07.2019 г.

Записване на приетите ученици на първи етап – до 16.07.2019 г.  

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22.07.2019 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 31.07.2019 г.  

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – 10.09.2019 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Свидетелство за основно образование /оригинал/
  2. Медицинско свидетелство /от личен лекар/
  3. Заявление по образец /в училището/

       При записване се представят оригиналните на свидетелството за основно образование и медицинското свидетелство.