Прием

Прием 2021/2022 – информационна брошура

Учебна база и представяне на ПГМЕ – гр.Пирдоп

ПГМЕ-Пирдоп 2021

Колектив на ПГМЕ-гр.Пирдоп, 2020-2021

ПРИЕМ 2021/2022 в ПГМЕ Пирдоп

Специалност „Автоматизирани системи“

Специалност „Електрообзавеждане на производството“

Специалност „Металообработващи машини“

Специалност „Икономическа информатика“

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

https://priem.mon.bg/ или в училището гнездо.

Медицинското трябва да бъде сканирано и прикачено при кандидатстване. Ако нямате скенер елате в ПГМЕ за да ви помогнем.

 

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – 05.07 – 07.07.2021 г. 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. – до 13.07.2021 г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап – до 16.07.2021 г. 

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22.07.2021 г.

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07 – 27.07.2021 г. вкл.

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2021 г. 

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – 10.09.2021 г.

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

Свидетелство за основно образование /оригинал/

Медицинско свидетелство /от личен лекар/

Служебна бележка от НВО

Заявление по образец /в училището/

       При записване се представят оригиналните на свидетелството за основно образование и медицинското свидетелство.