СВОБОДНИ МЕСТА В ПГМЕ Пирдоп след първи етап на класиране

СВОБОДНИ МЕСТА В ПГМЕ Пирдоп след първи етап на класиране:

 

Професия „Техник по автоматизация“, специалност „Автоматизация на непрекъснатите производства“ – 5 места

 

Професия „Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ – 8 места

 

Професия „Машинен монтьор“, специалност „Металообработващи машини“- 14 места

 

Професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“ – 4 места

 

Начин на кандидатстване:   https://priem.mon.bg/ или в училището гнездо. Медицинското трябва да бъде сканирано, ако нямате скенер елате в училището да ви помогнем.

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24.07 – 27.07.2020 г.

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2020 г.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – 10.09.2020 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Свидетелство за основно образование /оригинал/

Медицинско свидетелство /от личен лекар/

Служебна бележка от НВО

Заявление по образец /в училището/

При записване се представят оригиналните на свидетелството за основно образование и медицинското свидетелство.