График задочна форма на обучение

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – гр.Пирдоп
ГРАФИК ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017/2018 уч.година
11в
16.10.2017 БЕЛ 4 ПБ
17.10.2017 БЕЛ 4 ПБ
18.10.2017 БЕЛ 4 ПБ
19.10.2017 БЕЛ 4 ПБ
20.10.2017 БЕЛ 4 ПБ
23.10.2017 БЕЛ 4 ПБ
24.10.2017 БЕЛ 4 ПБ
25.10.2017 БЕЛ – 2 часа
ЗИП БЕЛ  – 2 час
4 ПБ
26.10.2017 ЗИП БЕЛ 4 ПБ
27.10.2017 ЗИП БЕЛ 4 ПБ
30.10.2017 Математика 4 ЛН
31.10.2017 Математика 4 ЛН
1.11.2017 ВАКАНЦИЯ
2.11.2017
3.11.2017
6.11.2017 Математика 4 ЛН
7.11.2017 Математика 3 ЛН
8.11.2017 Математика 3 ЛН
9.11.2017 Математика 3 ЛН
10.11.2017 История 4 ЕН
13.11.2017 История 4 ЕН
14.11.2017 История 4 ЕН
15.11.2017 История 4 ЕН
16.11.2017 История 4 ЕН
17.11.2017 История 2 ЕН
20.11.2017 Философия 4 ЛГ
21.11.2017 Философия 4 ЛГ
22.11.2017 Философия 2 ЛГ
23.11.2017 Бизнес комуникации 4 ГВ
24.11.2017 Бизнес комуникации 4 ГВ
27.11.2017 Бизнес комуникации 4 ГВ
28.11.2017 Бизнес комуникации 4 ГВ
29.11.2017 Бизнес комуникации 4 ГВ
30.11.2017 Бизнес комуникации 4 ГВ
1.12.2017 Бизнес комуникации 4 ГВ
4.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
5.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
6.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
7.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
8.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
11.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
12.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
13.12.2017 Икономика на предприятието 4 РС
14.12.2017 Икономика на предприятието 3 РС
15.12.2017 ЗИП – Икономика на предприятието 4 РС
18.12.2017 ЗИП – Икономика на предприятието 4 РС
19.12.2017 ЗИП – Икономика на предприятието 4 РС
20.12.2017 ЗИП – Икономика на предприятието 4 РС
21.12.2017 ЗИП – Икономика на предприятието 4 РС
22.12.2017 ВАКАНЦИЯ 176
25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
1.1.2018
2.1.2018
3.1.2018 ЯНУАРСКА изпитна сесия:
БЕЛ
ЗИП БЕЛ
Математика
История
Философия
Бизнес комуникации
Икономика на предприятието
ЗИП Икономика на предприятиетоЗабележка: датите за всички изпити ще бъдат определени две седмици преди началото на сесията.
4.1.2018
5.1.2018
8.1.2018
9.1.2018
10.1.2018
11.1.2018
12.1.2018
15.1.2018
16.1.2018
17.1.2018
18.1.2018
19.1.2018
22.1.2018
23.1.2018
24.1.2018
25.1.2018
26.1.2018
29.1.2018
30.1.2018
31.1.2018
1.2.2018 ВАКАНЦИЯ
2.2.2018
5.2.2018
6.2.2018
7.2.2018 Счетоводство на предприятието 4 СК
8.2.2018 Счетоводство на предприятието 4 СК
9.2.2018 Счетоводство на предприятието 4 СК
12.2.2018 Счетоводство на предприятието 4 СК
13.2.2018 Счетоводство на предприятието 3 СК
14.2.2018 Учебна практика по счетоводство на предприятието 4 СК
15.2.2018 Учебна практика по счетоводство на предприятието 4 СК
16.2.2018 Учебна практика по счетоводство на предприятието 4 СК
26.2.2018 Учебна практика по счетоводство на предприятието 4 СК
27.2.2018 Учебна практика по счетоводство на предприятието 4 СК
28.2.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
1.3.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
2.3.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
5.3.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
6.3.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
7.3.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
8.3.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
9.3.2018 Обща теория на статистиката 4 ЙН
12.3.2018 Обща теория на статистиката 3 ЙН
13.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
14.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
15.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
16.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
19.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
20.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
21.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
22.3.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 2 ЙН
23.3.2018 Учебна практика по компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
26.3.2018 Учебна практика по компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
27.3.2018 Учебна практика по компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
28.3.2018 Учебна практика по компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
29.3.2018 Учебна практика по компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 ЙН
30.3.2018 ВАКАНЦИЯ 31 март – 9 април 2018г.
2.4.2018
3.4.2018
4.4.2018
5.4.2018
6.4.2018
9.4.2018
10.4.2018 Производствена практика 4 ЙН
11.4.2018 Производствена практика 4 ЙН
12.4.2018 Производствена практика 4 ЙН
13.4.2018 Производствена практика 4 ЙН
16.4.2018 Производствена практика 4 ЙН
17.4.2018 Производствена практика 4 ЙН
18.4.2018 Производствена практика 4 ЙН
19.4.2018 Производствена практика 2 ЙН
20.4.2018 МАЙСКА изпитна сесия:
Счетоводство на предприятието
Учебна практика по счетоводство на предприятието
Обща теория на статистиката
Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация
Учебна практика по компютърна обработка на финансово-счетоводна информация
Производствена практика

Забележка: датите за всички изпити ще бъдат определени две седмици преди началото на сесията.

154
23.4.2018 330
24.4.2018
25.4.2018
26.4.2018
27.4.2018
30.4.2018
1.5.2018
2.5.2018
3.5.2018
4.5.2018
7.5.2018
8.5.2018
9.5.2018
10.5.2018
11.5.2018
14.5.2018
15.5.2018
16.5.2018
17.5.2018
18.5.2018