График задочна форма на обучение

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – гр.Пирдоп
ГРАФИК ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2018/2019 уч.година
12в
15.10.2018 Свят и личност 4 ЛГ
16.10.2018 Свят и личност 4 ЛГ
17.10.2018 Свят и личност 4 ЛГ
18.10.2018 Свят и личност 3 ЛГ
19.10.2018 Икономика на предприятието 4 РС
22.10.2018 Икономика на предприятието 4 РС
23.10.2018 Икономика на предприятието 4 РС
24.10.2018 Икономика на предприятието 4 РС
25.10.2018 Икономика на предприятието 4 РС
26.10.2018 Счетоводство на предприятието 4 СК
29.10.2018 Счетоводство на предприятието 4 СК
30.10.2018 Счетоводство на предприятието 4 СК
31.10.2018 ВАКАНЦИЯ
1.11.2018
2.11.2018
5.11.2018 Счетоводство на предприятието 3 СК
6.11.2018 Учебна практика по Счетоводство на предприятието 4 СК
7.11.2018 Учебна практика по Счетоводство на предприятието 4 СК
8.11.2018 Учебна практика по Счетоводство на предприятието 4 СК
9.11.2018 Учебна практика по Счетоводство на предприятието 4 СК
12.11.2018 Учебна практика по Счетоводство на предприятието 4 СК
13.11.2018 Учебна практика по Счетоводство на предприятието 5 СК
14.11.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
15.11.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
16.11.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
19.11.2018 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 3 СК
20.11.2018 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
21.11.2018 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
22.11.2018 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
23.11.2018 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
26.11.2018 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 4 СК
27.11.2018 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 5 СК
28.11.2018 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация 5 СК
29.11.2018 Икономическа информатика 4 ЙН
30.11.2018 Икономическа информатика 4 ЙН
3.12.2018 Икономическа информатика 4 ЙН
4.12.2018 Икономическа информатика 4 ЙН
5.12.2018 Икономическа информатика 4 ЙН
6.12.2018 Икономическа информатика 5 ЙН
7.12.2018 Икономическа информатика 5 ЙН
10.12.2018 Програмиране и алгоритмични езици 3 ГВ
11.12.2018 Програмиране и алгоритмични езици 3 ГВ
12.12.2018 Програмиране и алгоритмични езици 3 ГВ
13.12.2018 Програмиране и алгоритмични езици 4 ГВ
14.12.2018 Учебна практика по Функционални приложни програми 4 РС
17.12.2018 Учебна практика по Функционални приложни програми 4 РС
18.12.2018 Учебна практика по Функционални приложни програми 4 РС
19.12.2018 Учебна практика по Функционални приложни програми 4 РС
20.12.2018 Учебна практика по Функционални приложни програми 4 РС
21.12.2018 Учебна практика по Функционални приложни програми 5 РС
24.12.2018 ВАКАНЦИЯ 188
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
1.1.2019
2.1.2019
3.1.2019 Януарска изпитна сесия дати:
4.1.2019 Свят и личност
7.1.2019 Икономика на предприятието
8.1.2019 Счетоводство на предприятието
9.1.2019 Учебна практика по Счетоводство на предприятието
10.1.2019 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация
11.1.2019 УП по Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация
14.1.2019 Икономическа информатика
15.1.2019 Програмиране и алгоритмични езици
16.1.2019 Учебна практика по Функционални приложни програми
17.1.2019
18.1.2019
21.1.2019
22.1.2019
23.1.2019
24.1.2019
25.1.2019
28.1.2019
29.1.2019
30.1.2019
31.1.2019
1.2.2019 ВАКАНЦИЯ
4.2.2019
5.2.2019
6.2.2019
7.2.2019
8.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
11.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
12.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
13.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
14.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
15.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
25.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
26.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
27.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
28.2.2019 ЗИП по Икономическа информатика 4 ЙН
1.3.2019 Производствена практика 5 РС
4.3.2019 Производствена практика 5 РС
5.3.2019 Производствена практика 5 РС
6.3.2019 Производствена практика 5 РС
7.3.2019 Производствена практика 5 РС
8.3.2019 Производствена практика 5 РС
11.3.2019 Български език и литература 4 ПБ
12.3.2019 Български език и литература 4 ПБ
13.3.2019 Български език и литература 4 ПБ
14.3.2019 Български език и литература 4 ПБ
15.3.2019 Български език и литература 4 ПБ
18.3.2019 Български език и литература 2 ПБ
19.3.2019 ЗИП Български език и литература 4 ПБ
20.3.2019 ЗИП Български език и литература 4 ПБ
21.3.2019 ЗИП Български език и литература 4 ПБ
22.3.2019 ЗИП Български език и литература 4 ПБ
25.3.2019 ЗИП Български език и литература 4 ПБ
26.3.2019 ВАКАНЦИЯ 112
27.3.2019 300
28.3.2019
29.3.2019
1.4.2019
2.4.2019
3.4.2019
4.4.2019
5.4.2019
8.4.2019 АПРИЛСКА изпитна сесия: дати:
9.4.2019 ЗИП по Икономическа информатика
10.4.2019 Производствена практика
11.4.2019 Български език и литература
12.4.2019 ЗИП Български език и литература
15.4.2019
16.4.2019
17.4.2019
18.4.2019
19.4.2019
22.4.2019
23.4.2019
24.4.2019
25.4.2019
26.4.2019
29.4.2019 Поправителна сесия
30.4.2019
1.5.2019
2.5.2019
3.5.2019
6.5.2019
7.5.2019
8.5.2019
9.5.2019
10.5.2019