Общообразователни предмети

Английски езек 11 клас

Английски езек 12 клас

Английски език за ниво В1 8 клас

Английски език за ниво А2 8 клас

Английски език за ниво В1 9 клас

Биология и здравно образование 8 клас

Биология и здравно образование 9 клас, 36 часа

Биология и здравно образование 9 клас, 90 часа

Биология и здравно образование 10 клас

Български език 8 клас

Български език 9 клас

Български език 10 клас

Български език и литература 11 клас

Български език и литература 12 клас

География и икономика 8 клас

География и икономика 9 клас 36 часа

География и икономика 9 клас 72 часа

География и икономика 10 клас

Изобразителна изкуство 10 клас

Изобразително изкуство 8 клас

Изобразително изкуство 9 клас

Информационни технологии 8 клас

Информационни технологии 9 клас

Информационни технологии 10 клас

История и цивилизации 8 клас

История и цивилизации 9 клас, 72 часа

История и цивилизации 9 клас, 144 часа

История и цивилизации 10 клас

История и цивилизация 11 клас

Литература 8 клас

Литература 9 клас

Литература 10 клас

Математика 9 клас

Математика 10 клас

Математика 11 клас

Математика 8 клас

Математика 12 клас

Музика 8 клас

Музика 9 клас

Музика 10 клас

Немски за ниво А1 9 клас

Предриемачество 8 клас

Свят и личност 12 клас

Физика и астрономия 8 клас

Физика и астрономия 9 клас, 36 часа

Физика и астрономия 9 клас, 90 часа

Физика и астрономия 10 клас

Физическо възпитание и спорт 8 клас

Физическо възпитание и спорт 9 клас

Физическо възпитание и спорт 10 клас

Физическо възпитание и спорт 11 клас

Физическо възпитание и спорт 12 клас

Философия 8 клас

Философия 9 клас

Философия 10 клас

Философия 11клас

Химия и опазване на околната среда 8 клас

Химия и опазване на околната среда 9 клас, 54 часа

Химия и опазване на околната среда 9 клас, 90 часа

Химия и опазване на околната среда 10 клас