Учебни Планове (ЦПО)

ЦПО предлага обучение по специалности и професии, както следва: