Да се учим от най-добрите

Да се учим от най-добрите” е наименованието на проект за ученически практики по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Бенефициент е ПГМЕ Пирдоп, а партньор „Челопеч Майнинг”. Проекта е на стойност 57 000,00 лева и изцяло се финансира от Европейски социален фонд. Средствата ще са за провеждане на практическо обучение в реални производствени условия на ученици от ПГМЕ в „Челопеч Майнинг”.

Срока на проекта е две години и основната му цел е повишаване качеството на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Общо 100 ученика от училището ще проведат производствено обучение срещу заплащане (по 10 лв на ден), освен това са осигурени безплатен транспорт, храна, работно облекло и учебни материали.