Национални програми

Проекта се казва „Качествено образование = успешен професионален старт”. Както се вижда от името на проекта основната ни цел е да предложим на учениците качествено съвременно образование, за да бъдат най-добрите и предпочитани специалисти на пазара на труда.

По проекта ще бъдат закупени стендове и набори за експерименти и измервания и генератори на различни технологични величини за работилниците и лабораториите по електротехника, електроника и управление на технологичните процеси за 160 000.00 лева.

На практика ще могат да се изпълнят не само всички упражнения включени в учебната програма, а и много допълнителни. Всичко е свързано с 2 компютърни работнr станции, от където ще могат да се изчиляват и обработват получените резултати.

За последните 15 години в училището е купувано учебно оборудване общо за не повече от 10 000.00 лева. За да направите сравнение ще спомена само някои от параметрите на оборудването: Набор експерименти, основни електрически компоненти и вериги, сензори стъпкови двигатели, транзисторни и операционни усилватели, логически вериги, преобразуватели, осцилоскопи, филтри, микропроцесорни терминали, сензори за различни технологични величини и компютърен интерфейс за управление на технологичните процеси. Ще могат да се правят повече от 6 000 (шест хиляди) различни упражнения. Само стенда за изследване на компютърни елементи има 1200 компонента.

Проекта изисква 50 % съфинансиране от работодатели и договор за практика на учениците. Наши партньори са двете най-големи фирми в района. „Челопеч Майнинг„ ще оборудват най-модерната работилница по заваряване, вече направиха частичен ремонт на помещенията, докараха и монтираха в училището някои машини и много нови инструменти. „Аурубис” също се включиха с ремонтни дейности и ни предоставиха измервателни уреди и инструменти.

Всичко това остава собственост на училището и ще се ползва безплатно от всички ученици. Цитираните фирми също ще го използват (особено работилницата по заваряване) за квалификационната си дейност на работниците.

Същите фирми ни предоставят и консумативи и материали за практическата работа.

Най-важното е , че учениците ще получат не само качествено, но и отговарящо на съвременните изисквания образование.

Без преувеличение може да се каже, че от новата учебна година обучението в ПГМЕ ще бъдене само в крак с изискванията на нашите партньори, но дори стъпка напред. За учителите определено ще бъде удоволствие да работят по този начин.