Държавни образователни изисквания

Държавните образователни изисквания съдържат необходимите професионални компетенции – знания и умения, както и тематичните области от които се формира учебното съдржание.