10a клас – инж.Петя Даракова

10 а клас

Специалност:  АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА / ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Класен ръководител: инж.Петя Даракова

Общи сведения за класа: В класа се обучават 17 момчета, специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ – професия „Техник по автоматизация„ ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация и „Електрообзавеждане на производството“ – професия „Електротехник“ ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Перспективите на специалностите се определят от тяхната универсалност.

Завършилите специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ могат да работят във всички области, където се създават и развиват съвременни автоматизирани информационни технологии.

Професионална подготовка :

Изследване, изграждане, конструиране, развитие и експлоатация на автоматизираните системи, чрез компютърни технологии.

Завършилите специалност „Електрообзавеждане на производството“ заемат длъжности, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на електрическо оборудване, съоръжения и системи за електроснабдяване. Специалността е широко профилирана, осигуряваща работа в много направления на електрообзавеждането.

Учениците работят в лаборатории, обзаведени с най-съвременни стендове, позволяващи практическо обучение на високо ниво.

Усилено изучаване на чужд език.

Професиите и на двете специалности са съобразени с европейските изисквания и изискванията на работодателите.

Учениците от 10 а клас активно участват в училищният живот – посещават занимания по интереси, участват в състезания, организират  събития и др.