Тренинг по Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи

      На 01.12.2015г. в ПГМЕ се състоя тренинг по плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи. След сигнализацията за възникналата аварийна ситуация, всички присъстващи в сградата бяха евакуирани в съответствие с изискванията.

    Когато евакуацията приключи успешно, инж. Ненко Миков – инспектор от Районна служба ПБЗН – Пирдоп, разясни на учениците същността на ситуацията, възможните рискове и начините на действие.

    Служител от Районна служба ПБЗН – Пирдоп демонстрира практическите действия при гасенето на пожар с пожарогасител. Бе дадена възможност на учениците да използват  в реални условия средствата за гасене на пожари и да приложат наученото на практиката.

    Тренировъчният пожар бе успешно загасен и учениците от ПГМЕ придобиха нови практически умения за действие при аварийни и животозастрашаващи ситуации.

    Тренингът приключи с пожеланието  придобитите в днешния ден умения да не се налага да се използват в реални условия.