Среща с партньорите от BICERO и GLOBAL IDEAS по проект I-VPBM по европейска програма ЕРАЗЪМ +, RD2 „Стратегически партньорства“

На 7 и 8 януари 2015г. в гр.Пирдоп се проведе среща с европейските ни партньори Агнес Блювайте („Глобал Айдиас“ – Литва) и Томислав Розман („Бицеро“ – Словения), на която бяха подписани партньорски споразумения, свързани с дуалното обучение и сертифициране качеството на професионалните знания. Основна дейност по проекта е разработването на web-базирана платформа за професионално обучение и оценка.
В проекта ще бъдат включени 80 ученици от ПГМЕ, които ще получат сертификати за участие. Тези от тях, които покрият критериите, ще получат и сертификати за качество на професионалното обучение, които се признават в целия Европейски съюз и дават големи възможности за професионална реализация на учениците от ПГМЕ в и извън пределите на България.