Отличници за първия срок на 2015/16 учебна година.

Първият учебен срок в ПГМЕ приключи успешно. За някои ученици – по-успешно, отколкото за други. Тук е мястото да поздравим нашите отличници с постигнатите резултати и да им пожелаем да не губят устрема си до края на учебната година, за да имат  още по-висок успех за втория учебен срок и за годината.

VІІІА клас

Василен Генчев

ІХА клас

Панчо Николов

Пламен Николов

ІХБ клас

Бианка Костадинова

Генка Върбанова

Ивета Бедрозова

Маня Пашова

Никол Нанева

Цветелина Тинкова

ХА клас

Николай Младенов

Нено Джамбазов

Илия Александров

Роберт Василев

ХБ клас

Мирела Делкова

Виктория Захариева

Денисия Тодорова

Елвира Раева

Ивелина Делкова

Лиляна Шумчева

Магдалена Георгиева

ХІА клас

Груйо Азманов

Доброслав Харалампиев

Тодор Миндилов

Харалампи Кренев

Христо Илиев

Цветан Рендаков

ХІБ клас

Даниела Илиева

Диляна Есева

Димитринка Димитрова

Ивелина Станимирова

Светослава Генова

Теодора Петкова

Христина Савова

Петя Златанова

ХІІА клас

Андрей Андреев

Николай Кинов

Росен Дечев

Стоян Грамов

Стоян Мирчев

ХІІБ клас

Васка Върбанова

Десислава Николова

Златка Миндилова

Мария Алексиева

Цветелина Иванова