143 години от гибелта на Васил Левски

.      На 19 февруари 2016г. ПГМЕ-гр.Пирдоп отбеляза 143 години от обесването на Васил Иванов Кунчев – Левски. Място на събитието бе мултимедийната зала, а организатор – г-жа Евгения Николова – учител по история и география, със съдействието на родолюбиви ученици от ПГМЕ.
.      Учениците от VІІІб клас с класен ръководител инж.Йоана Найденова изработиха и поставиха украсата на залата за събитието, а Иван Николов Петров помогна за техническата реализация. Изработено бе табло „Най-великия българин“, на което бяха представени няколко от знаменитите фрази на Апостола.
.      Ученичките от ХІб клас Ивелина Станимирова, Даниела Илиева и Диляна Есева  презентираха „Карлово през ІХ век“, „Възгледи“ и „Гибел“. Чрез тези презентации учениците от всички класове и техните учители станаха съпричастни на възрожденската атмосфера, в която е живял и работил Левски. Станаха достояние на присъстващите и някои малко известни факти от последните мигове на Апостола.

.      Героизмът и любовта към България, за която Левски губи живота си, завладяха присъстващите в залата.