Ден на Земята

Послучай Денят на Земята – 22 април, днес учениците от Професионална гимназия по механоелектротехника и металургия – гр.Пирдоп засадиха в двора на училището дървета – брези и канадски червен дъб, любезно предоставени от ТП Държавно горско стопанство „ПИРДОП“.

Почистването на тревните площи се извърши от VІІІб клас с класен ръководител инж. Йоана Найденова, а в засаждането се включиха ученици от VІІІa, VІІІб, Хa и ХІa клас под ръководството на Г-жа Емилия Азманова и със съдействието на Г-н Иван Теповичаров.

В тази благородна инициатива се отличиха с трудолюбието си учениците Марияна Николова от VІІІa клас, Иван Петров и Богомил Йорданов от  VІІІб клас,  Николай Младенов и Нено Джамбазов от Хклас и Христо Илиев от ХІa клас.

Наша грижа в бъдеще ще бъде опазването  на тези дръвчета, които вече са част от природата на нашата планета Земя.