„ЧАС ПО ЗАБАВНА ФИЗИКА“

На 25 април 2016г. в Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пирдоп, се проведе първия „ЧАС ПО ЗАБАВНА ФИЗИКА“, който в перспектива ще бъде ежегодно състезание. Това е едно от серията мероприятия в чест на 55-годишнината на ПГМЕ. Идейният проект и неговата реализация са дело на инж.Анита Петрова. Участници от VІІІ и ІХ клас показаха избрани от тях опити, фокуси или експерименти, основаващи се на физични явления.

Първа награда получиха Пламен Николов и Панчо Николов от ІХ а  с опита „Монетата взета – ръцете сухи“.

Между отбори от Х а и Х б  клас се проведе състезание, базирано на знания за основни явления, учени, формули и процеси от материала по физика за десети клас. Победител стана отбора на  Х б   клас, в който участваха:

  • Ивелина Делкова
  • Мирела Делкова
  • Елена Стефанова
  • Магдалена Георгиева

Всички участници получиха сертификати за участие и персонални награди.