П О К А Н А

Скъпи бивши и настоящи ученици,учители и служители,

драги родители, уважаеми съграждани,

На 12 май 2016г. от 18 ч. в Народно читалище „Напредък 1869“ – гр.Пирдоп ще се проведе тържествен  концерт, посветен на 55 – годишнината на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – гр.Пирдоп.

Училищното ръководство кани всички, които се чувстват съпричастни към това събитие, да присъстват.