Производствен стаж в Испания

Шестнадесет ученика, навършили 18 години, ще получат възможността да заминат за Испания за 42 дни, където ще проведат стаж в реални производствени условия. В клъстера на фирмите-партньори, в чиито производствени обекти ще работят учениците, участва и „Форд“. Стажът ще бъде свързан със специалностите, които учениците изучават в ПГМЕ – „Електрообзавеждане на производството“, „Автоматизация на непрекъснати производства“, „Машини и системи с цифрово-програмно управление“  и „Икономическа информатика“, но няма да бъде фокусиран единствено върху тях. Стажантите ще имат възможност да разширят своите умения, като се включат в дейности като програмиране и диагностика на автомобили, които са близки, а в определени аспекти дори тясно свързани с изучаваните специалности. Така учениците ще могат да получат допълнителна квалификация.

Стажът ще завърши с тест и оценяване, като успешно представилите се ще получат Европейски сертификати. Това е солиден трамплин за кариерата на всеки млад човек.
Watch video!