Професионално развитие в областта на счетоводството

В ПГМЕ се проведе особено полезна и конструктивна среща-разговор на тема „Професионално развитие в областта на счетоводството“ между учениците от специалност „Икономическа информатика“ и г-жа Нелина Петкова от счетоводна къща „РЕН“. В спонтанно възникналата дискусия г-жа Петкова, споделяйки ценен опит, обсъди с учениците перспективите и предизвикателствата на избраната от тях професия. Бе внесена яснота по многото въпроси, които вълнуват учениците във връзка с бъдещата им професионална реализация.

Срещата бе организирана от инж.Румяна Сиракова – учител по Икономика в ПГМЕ.