Ден на толерантността

В ПГМЕ бе отбелязан международният ден на толерантността – 16 ноември. Честването се състоя в мултимедийната зала на училището. Бе представена презентация за толерантността, след която възникна беседа по различни въпроси и най-вече „Защо трябва да бъдем толерантни?“. Така наред с историята на този международен ден, бяха изяснени и всички аспекти и проявления на толерaнтността.

Като кулминация на събитието бяха връчени грамоти на учениците, проявили толерантност към хора в неравностойно положение. Това са:

 • Бианка Костадинова
 • Ивета Бедрозова
 • Маня Пашова
 • Денисия Тодорова
 • Мирела Делкова
 • Йоана Семова
 • Даниела Илиева
 • Диляна Есева
 • Димитринка Димитрова
 • Ивелина Станимирова
 • Светослава Генова
 • Ана-Мария Кънчева
 • Станислава Тодорова

Така в ПГМЕ бе отбелязан деня на толерантността, организиран от – Г-жа Дафинка Михайлова – педагогически съветник, със съдействието на Г-жа Снежана Колева – учител по счетоводство и  на учениците от клуб „Аз съм с теб“.