Среща с представители на РУ – Пирдоп

Поредното събитие в Седмицата срещу насилието и тормоза в училище бе днешната среща с полицейски инспектор Ивайло Кирилов, младши полицейски инспектор Ивайло Борисов и младши полицейски инспектор Румен Джонгов – служители в Районно управление на МВР – гр.Пирдоп.

Гостите бяха така любезни да разяснят на младежите и девойките от ПГМЕ някои основни положения от Наказателния кодекс – деянията, които съставляват престъпления и предвидените наказания за малолетни, непълнолетни и пълнолетни извършители. Разяснени бяха и основни положения и предвидените санкции за тормоз и противообществени прояви в училище.

В хода на възникналата дискусия изпъкнаха други, по-съществени проблеми, които на този етап са по-актуални за учениците, голяма част от тях вече са пълнолетни, а също са и шофьори. Полицейските инспектори дадоха компетентни и изчерпателни отговори на всичко, което вълнува младите хора по отношение на техните права и отговорности пред Закона.

Разделихме си споделяйки желанието и следващите ни срещи да бъдат като тази – ползотворни и единствено с образователена насоченост.

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*