ПГМЕ в инициативата на МОН за нови учебни планове и програми

През месец май 2017г. инж.Петя Даракова, учител по „Автоматизация на непрекъснати производства“ в ПГМЕ, бе поканена от Министерството на образованието и науката и взе участие в разработването на типови учебни планове и програми по специалности от професиите в направление 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, които ще влязат в сила от новата учебна 2017/2018 година.

В тези учебни планове ще има заложени допълнителни часове за специфична професионална подготовка, в които работодателите от района да дадат своите предложения за обучението на учениците не само съобразно нужните им кадри, но и с оглед на използваната в момента техника и наличното оборудване във фирмите.

В тази връзка на 19 юни 2017г. в ПГМЕ се проведе работна среща с работодатели от района на Средногорието. След като се запознаха с материалната база за теоритично и практическо обучение в ПГМЕ, сега действащите учебни планове и програми на МОН и мнението на преподавателите от ПГМЕ, те обсъдиха различни аспекти, касаещи необходимите промени.

До 29 юни 2017г. ПГМЕ ще представи в Министерството на образованието и науката предложенията на работодателите от Средногорието, така че от 15 септември 2017г. учениците вече да могат да изучават учебните предмети от професионалната подготовка по новите учебни планове и програми.

Добрата комуникация на екипа на ПГМЕ с бизнеса е ефективен трамплин за успешен старт в живота и пълноценна професионална реализация на младите хора от района на Средногорието.

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*