8б клас – Геновева Василева

VIIIб клас

Кл. ръководител: инж.Геновева Василева

Специалност: Икономика и мениджмънт / Електрообзавеждане на производството

В класа се обучават 21 ученика.

Специалността „Икономика и мениджмънт” – осигурява сравнително широко поле за професионална реализация и личностна изява. Завършилите специалността могат да се реализират във всички стопански единици, организации с нестопанска цел и др., като икономисти, мениджъри и консултанти.

Специалност  „Електрообзавеждане на производството“ – Завършилите тази специалност успешно се реализират във всички области, свързани с производство, пренасяне , разпределение и потребление на електрическа енергия, както и с монтажа, профилактиката , ремонта и експлоатацията на електрическите устройства.