Crew

Списък на учителите в ПГМЕ

1.    инж. Ненка Иванова Рашева – Директор
2.    инж. Бонка Иванова Манчева – Генкова – Пом. директор, учител по електроника, автоматизация и компютърна техника
3.    инж. Ирина Здравкова Караджова – Главен учител, теоретично обучение. Преподавател по електроника и автоматизация.
4.    Вера Иванова Колева – Старши  учител по общообразователни предмети. Преподавател по български език и литература.
5.    Вера Георгиева Бойчева – Старши  учител по общообразователни предмети. Преподавател по български език и литература
6.    Диана Георгиева Димитрова – Старши  учител по общообразователни предмети. Преподавател по руски език
7.    Емилия Иванова Минева – Старши учител по общообразователни предмети.Преподавател по английски език
8.    Галина Василева Вълчева – Учител по общообразователни предмети. Преподавател по английски език
9.    Евгения Николова Кръстева – Старши  учител по общообразователни предмети. Преподавател по история и география
10.    Анета Иванова Панова – Старши  учител по общообразователни предмети. Преподавател по математика
11.    Емилия Йорданова Азманова – Старши учител по общообразователни предмети. Преподавател по химия и биология
12.    Любка Георгиева Гергова – Учител по общообразователни предмети. Преподавател по философия
13.    Любен Кунчев Луков – Старши  учител по общообразователни предмети. Преподавател по физ.култура и спорт
14.    Инж. Диляна Димитрова Гинева – Учител по теоретично обучение. Преподавател по икономика
15.    инж. Петя Алксиева Даракова – Учител по теоретично обучение. Преподавател по електроника, автоматизация и компютърна техника.
16.    Инж. Силва Василева Шентова – Старши учител по теоретично обучение. Преподавател по електротехника и физика
17.    инж. Анета Любомирова Даракова – Старши  учител по теоретично обучение. Преподавател по икономика
18.    инж. Иванка Михова Кърпарова- Старши учител по практическо обучение. Преподавател по информатика и компютърна техника
19.    инж. Недка Нешова Вълчева- Учител по практическо обучение Преподавател по електротехника и компютърна техника
20.    Румяна Стоянва Сиракова – Учител по теоретично обучение. Преподавател по икономика
21.    Лушка Нанкова Нанова – Младши учител по общообразователни предмети. Учител по информатика и информационни технологии
22.    Даниела Цветанова Чикова – Младши учителпо общообразователни предмети. Преподавател по български език и литература

Списък на служителите в ПГМЕ

1.    Анастасия Георгиева Лумбева – главен счетоводител
2.    Мария Василева Виделова – касиер-секретар
3.    Йоана Иванова Найденова – технически сътрудник
4.    Тодор Павлов Цонков
5.    Виктория Ангелова Домусчиева
6.    Петрана Иванова Делкова
7.    Христина Георгиева Тодореова
8.    Елка Димитрова Савова
9.    Донка  Георгиева Герова
10.    Росица Петрова Павлова
11.    Панчо Иванов Вълков