Специалност „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

 

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършилите заемат длъжности, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на електрическо оборудване, съоръжения и системи за електроснабдяване.  Също така участват в проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електрическо оборудване и съоръжения;  проектират и изготвят планове и схеми за електрически инсталации съгласно спецификации;  изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електрически системи и оборудване съгласно проектни спецификации;  контролират технически изисквания относно производство, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на електрически системи и оборудване за съответствие със спецификации и наредби; определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електрически системи или оборудване;  сглобяват, инсталират, тестват, калибрират, модифицират и ремонтират електрически инсталации и оборудване съгласно изисквания и наредби за безопасност.

Имаш въпроси?

Свържи се с нас

ул. „Стефан Стамболов“ 99

2070 Пирдоп

София област

България