Екип

инж.НЕНКА РАШЕВА – ДИРЕКТОР

Преподавател по Икономическа информатика

Образование:
Висш Минно-геоложки институт
Квалификация „Минен инженер-технолог“
Специалност „Технология на минното производство“

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Специалност „Инженерна педагогика“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Квалификация „Учител по информатика“

ВЕЛИЧКА САВОВА – ЗАМ.ДИРЕКТОР

Преподавател по Икономика

Образование:
Нов Български Университет, гр. София
Специалност „Икономика“

Нов Български Университет, гр. София
Квалификация „Учител по английски език“

ДИМАНА НИКОЛОВА

Преподавател по Български език и литература

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност „Българска филология“

ЙОАНА ДУРАКОВА

Преподавател по Български език и литература

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност „Българска филология“

инж.МАРИЕЛА МАНЧЕВА

Преподавател по Английски език

Образование:
Технически университет гр. София
Специалност „Индустриален мениджмънт“

Химикотехнологичен и металургичен университет
Квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

Нов Български Университет, гр. София
Квалификация „Учител по английски език“

ЦОНКА ГОСПОДИНОВА

Преподавател по Английски език

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр.Пловдив
Специалност „Български и руски език“ – ОКС Магистър
Квалификация „Специалист по български език и литература и руски език и литература и преподавател в средните училища“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр.Пловдив
Специалност „Български и английски език“ – ОКС Магистър
Квалификация „Специалист по български език и литература и английски език и литература и преподавател в средните училища“

ГЕОРГИ ГРУДЕВ

Преподавател по Математика

Образование:
Университет по хранителни технологии – Пловдив

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Квалификация „Учител по математика“

 

ДЕЛЧО НИКОЛОВ

Учител теоретично обучение

Образование:
Химикотехнологичен и металургичен университет
Специалност: „Металургия“

КИРИЛ КАМЕНОВ

Преподавател по История и География

Образование:
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
• Специалност „ Защита на населението от бедствия, пожари, аварии и катастрофи“-
• Специалност „История и география“

ЛЮБКА ГЕРГОВА–ГЪРМЕНЛИЕВА

Преподавател по: Психология и логика
Етика и право
Философия
Свят и личност
Немски език

Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специалност „Социална педагогика“
Специалност „Педагогика на девиантното поведение“

Квалификация „Социален педагог“

ЕМИЛИЯ АЗМАНОВА

Преподавател по Биология и химия

Образование:
Висш педагогически институт – гр.Шумен
Специалност: „Биология“
„Химия“

инж.АНИТА ПЕТРОВА

Преподавател по Физика

Образование:
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Специалност: „Сондиране и добив на нефт и газ“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специалност: „Методология на обучението по физика и астрономия“

инж.РУМЯНА СИРАКОВА

Преподавател по Икономика

Образование:
Химикотехнологичен и металургичен университет
Специалност „Индустриален мениджмънт“

Квалификация „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА

Преподавател по Икономика

Образование:
Стопанска академия „ Д.А. Ценов“ гр.Свищов
Специалност „ Индустриална бизнес икономика“

Квалификация „Учител по Икономика“

ГРЕТА ШОФЕЛИНОВА

Учител теоретично обучение

Образование:
Химикотехнологичен и металургичен университет
Специалност: „Материалознание“

инж.ГЕНОВЕВА МАРКОВА – ВАСИЛЕВА

Преподавател по Приложна информатика

Образование:
Химикотехнологичен и металургичен университет
Специалност „Индустриален мениджмънт“

Квалификация: „Учител по общотехнически и специални учебни предмети“

Нов Български Университет, гр. София
Квалификация „Учител по английски език“

инж.НЕДКА ВЪЛЧЕВА

Преподавател по Електрообзавеждане

Образование:
Технически университет – гр. София
Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Квалификация „Компютърни технологии“

инж.ДАНИЕЛА ШЕНТОВА

Преподавател по: Практическо обучение
Машини и системи с цифрово-програмно управление

Образование:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр.София
Специалност „Транспортна техника“
Квалификация „Магистър-инженер“

Технически университет – гр.София
Специалност „Технология на машиностроенето и уредостроенето“
Квалификация „Специалист по ТМУ“

инж.ПЕТЯ ДАРАКОВА

Преподавател по Автоматизация

Образование:
Технически университет – гр. София
Специалност: „Автоматика, информационна и управляваща техника“

ТЕРЕЗА ИВАНОВА

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Образование:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“

ДИАНА ЛУКАНОВА

Преподавател по Философия и Гражданско образование

Образование:
Югозападен университет “Неофит Рилски“
Специалност „Философия“

ХРИСТИАНА ГЕНОВА

Преподавател по Музика и Изобразително изкуство

Образование:
Национално училище за танцово изкуство, гр. София
Специалност „Български танци“

Списък на служителите в ПГМЕ

  1. Венелина Божкова – главен счетоводител
  2. Ирена Павлова – касиер-секретар
  3. Виктория Домусчиева – готвач
  4. Иван Теповичаров – майстор работилница
  5. Димка Ладжова – хигиенист
  6. Донка Герова – хигиенист