Проекти и програми

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

 • Професионалното образование е инвестиция
 • iPeer project
 • Brand New Inclusion
 • Нов шанс за образование и професионална квалификация

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 • Образование 4.0
 • Нови умения в зората на дигиталната ера
 • Бъди професионалист (Be professional)
 • Бизнес процеси и мениджмънт в образованието (iBPM)
 • Твоят час
 • Нова шанс за успех
 • УСПЕХ – Училище за себеутвърждаване и път към европейски хоризонти
 • Квалификация на педагогическите специалисти
 • Ученически и студентски практики
 • Модернизация на материалната база