Специалност „Икономика и мениджмънт“

 

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършили специалността могат  да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, в държавни институции,  фирми, търговски вериги, банки и финансови институции, застрахователни компании, счетоводни къщи. Придобиват знания за стартиране, управление и развитие на собствен бизнес.

Имаш въпроси?

Свържи се с нас

ул. „Стефан Стамболов“ 99

2070 Пирдоп

София област

България