Специалност „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ“

 

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да заемат длъжности „Техник”, „Техник-механик” и „Механик” във всички сфери на промишлеността. Освен това могат да заемат и длъжността „Технолог” в уредостроенето, студената и топлата обработка на металите, както и длъжността „Чертожник, машини и инструменти” и други длъжности, изискващи владеенето на  приложни програмни продукти за автоматизирано изработване на техническа документация. Могат да заемат и длъжности, изискващи по-ниска от трета степен на професионална квалификация, като например  Механик и монтьор на промишлено оборудване, Шлосер-монтьор, Монтьор  на машини и оборудване, Механошлосер, Настройчик на металообработващи машини, Стругар, Фрезист и др. Могат да работят и като заварчици след успешно положен изпит по заваряване по време на обучението в ПГМЕ.

Имаш въпроси?

Свържи се с нас

ул. „Стефан Стамболов“ 99

2070 Пирдоп

София област

България