Партньори

EMED_LogoЕлаците Мед АД

2086, с. Мирково

www.geotechmin.com/bg/elacite-med/

Собственост на

Geotechmin_Logo

Студентски град „Хр. Ботев“

1700 София, БЪЛГАРИЯ

www.unwe.bg

АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

ХТМУ

Булевард Климент Охридски, 8

София, 1756, БЪЛГАРИЯ

dl.uctm.edu/bg/

ТУБулевард Климент Охридски, 8

София, 1000, БЪЛГАРИЯ

dl.uctm.edu/bg/