Обучение за възрастни

В ПГМЕ Пирдоп се извършва обучение за придобиване на І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация и за част от професията

Обучението се извършва по заявка на физически и юридически лица в дневна, самостоятелна, задочна и вечерна форма на обучение.

професия специалност
Икономист-информатик Икономическа информатика
Оператор информационно осигуряване Икономическо информационно осигуряване
Оператор на компютър Текстообработване
Машинен техник Технология на машиностроенето / Машини и системи с ЦПУ
Машинен монтьор Металообработващи машини
Заварчик Заваряване
Стругар Стругарство
Шлосер Шлосерство
Електротехник Електрообзавеждане на производството
Електромонтьор Електрообзавеждане на производството
Техник по автоматизация Автоматизация на непрекъснати производства
Монтьор по автоматизация Автоматизирани системи