Съобщения

Помощи за ученици в 8 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към  Помощен контактен център на ДАЕУ –  070020341    help@e-gov.bg

В ТАЗИ ВРЪЗКА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В 8 КЛАС В ПГМЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 ДО 16,30  ЧАСА

 

 

Ако желаета да присъствате на лекцията, можете лесно и бързо да се регистрирате от тук.

Откриване на новата учебна 2019/2020 година

Каним всички ученици и родители на тържественото откриване на новата учебна година, което ще се състои на 16 септември 2017 година от 10:30 часа в ПГМЕ – гр. Пирдоп.

На вниманието на членовете на Обществения съвет

На 12 септември 2019 година от 17:30 часа ще се състои заседание на Обществения съвет към ПГМЕ – гр.Пирдоп при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на учебните планове за учебната 2019/2020 година
  2. Обсъждане на стратегията за развитие на училището в следващите три години

На вниманието на учениците от самостоятелна и задочна форми на обучение

Резултатите от изпитите проведени през януарска редовна изпитна сесия на учениците от самостоятелна и задочна форма на обучение се отразяват в електронният дневник на училището на адрес www.shkolo.bg до 8.02.2019г. включително.
Учениците могат да получат информация и от класните си ръководители след 11.02.2019г.:
• 12в клас, задочна форма на обучение – г-жа Лушка Нанова – ет.2, каб. Математика
• 9-12 клас, самостоятелна форма на обучение – инж. Йоана Найденова – ет.3, каб. ИТ

 

Откриване на новата 2018/2019 учебна година

Новата учебна година в ПГМЕ-гр.Пирдоп ще бъде открита тържествено на 17 септември 2018г. /понеделник/ от 10:30 часа.

Грипна епидемия на територията на Софийска област

РЗИ – Софийска област обяви грипна епидемия.

Дните от 25.01.2018г. до 29.01.2018г. включително са ваканционни за образователните институции в областта.

На вниманието на завършилите ПГМЕ

Не е известно дали има безработни сред завършилите специалности ЕОП, ЕОПП, АНП, АС, ЕТ и АП, но ако някой търси работа, вероятно следната обява на Техническа дирекция на „Аурубис България“ АД би представлявала интерес.

МОНТЬОР ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И КИП И А


Откриване на новата учебна 2017/2018 година

Каним всички ученици и родители на тържественото откриване на новата учебна година, което ще се състои на 15 септември 2017 година от 10 часа в ПГМЕ – гр. Пирдоп.

Тържество в читалище „Напредък 1869“ гр.Пирдоп

ПГМЕ кани всички свои настоящи и бивши ученици, учители и родители, всички жители и гости на град Пирдоп на 20 юни 2017г. /вторник/ от 17:30 часа в читалище „Напредък 1869“,  където тържествено ще бъдат връчени дипломите на зрелостниците, завършили Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пирдоп през 2017г.

Те ще бъдат изпратени от своите съученици с празничен спектакъл с много музика и танци, с много смях и настроение.

Заповядайте!

 

 

 

 

КАКВО ВИ ПРЕДЛОЖИХМЕ:
– Възможностите за допълнителна квалификация на преподавателския колектив!
– Сертификационни програми – отлична възможност за реализация на учениците!

Зaщо и този e-mail е важен за Вас …

1. Искаме да Ви представим допълнителни възможности за съвместна работа и партньорство между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и училищата в България.
2. Искаме да бъдем максимално полезни на мотивираните и образовани ученици, като им посочим възможности за получаване на качествено образование в България и диплома с ECTS Label
Нови възможности за партньорство с нас ….
Можете да се обърнете към екипа на катедра „Информатика и икономика“ @Варненски свободен университет и относно:

– Съдействие, консултации и представяне на новия учебник C++ програмиране;
– Ако преподаватели от екипа Ви, желаят да се включат като ментори относно подготовката на отбори от момичета за Technovation 2017 и др.;
– Обучение на учители по визуално програмиране със Scratch, във връзка с промените в учебния план за 3-4 клас по „Компютърно моделиране“;
– Включване на ученици в ежегодното състезание за извличане на данни „QUERYADA„.

Можете да следите всички активности на катедрата, чрез FB страницата ни!

Стипендии покриващи 100% от таксата …
         За стипендията може да кандидатства всеки, който завършва средното си образование в България през учебната 2016/2017 година с отличен успех.
Стипендиантската програма дава шанс на 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса за обучение в първи курс.
ДИМИТЪР ГРОЗЕВ / стипендиант на ВСУ „Черноризец Храбър“ /
Специалност „Информатика и компютърни науки“
КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ:

– Електронно заявление за кандидатстване.
– Есе на тема „Аз ще уча и ще успея в България“.
– Препоръка от директора на завършеното средно училище.
– Документ, удостоверяващ средния успех от курса на обучение, включително първия срок на 12. клас.

Вашите ученици могат да научат подробности за стипендиантската програма от ТУК

 

 

 

ВАКАНЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА ДО 11 ЯНУАРИ 2017

Тъй като РЗИ – София област също обяви грипна епидемия, дните от 9 до 11 януари 2017г. също ще бъдат неучебни. На училище сме на 12 януари 2017г. /четвъртък/.

 

ВАКАНЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

По заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева от 4 януари 2017г., МОН обявява 5 и 6 януари 2017г. за неучебни дни за цялата страна поради метеорологичните прогнози за „сибирски студ“ и влошената епидемиологична обстановка.

На училище сме на 9 януари 2017г./понеделник/.

Soursce

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“

Стани стипендиант на ЧЕЗНа 21 декември 2016г. станаха известни резултатите от I кръг на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ в направление „Електроенергетика“.

И те са впечатляващи!

86% от явилите се ученици от 12 клас на ПГМЕ – гр.Пирдоп са издържали успешно теста. Това нямаше да бъде възможно без високия професионализъм на преподавателите по теория и практика на специалността инж.Недка Вълчева и инж.Петя Даракова.

За съжаление регламента на състезанието е такъв, че във ІІ кръг продължават само двама представители на училище. А двамата ученици с най-висок резултат от І кръг са Тодор Миндилов, който в момента изучава специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“ и Доброслав Харалампиев – специалност „Електрообзавеждане на производството“. Те получават нашите пожелания за успех и на регионално ниво.

Всички ученици, участвали в първия кръг на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ показаха не само знанията си, но проявиха и ценни качества като отговорност, съобразителност и способност да вземат правилни решения за кратко време и да се справят с непредвидени и проблемни ситуации. В действителност всички ученици се справиха с теста за много по-кратко време от регламентираното, при това успешно.

Браво, момчета!