Добре дошли

Вие сте в уеб сайта на Професионална гимназия по механоелектротехника - гр.Пирдоп. Тук ще намерите подробна и актуална информация за училището и неговата дейност. Ще получите полезна информация, свързана с ПГМЕ: история, специалности, учебна база, условия за кандидатстване. Ние предлагаме и обучение за възрастни, както и обучение на водачи за МПС. Училището има лицензиран Център за професионална квалификация и регистрация като доставчик на услуги към „Агенция по заетостта” за обучение с ваучери. В галерията на сайта можете да видите много снимки, свързани с живота в училището.

Обучението в ПГМЕ Пирдоп е своеобразен трамплин за амбициозните и способни младежи по пътя им към висшите технически учебни заведения и гаранция за успешна професионална реализация. Ние даваме възможност за допълнителна квалификация и обучение по повече от 20 професии и специалности, както на настоящи, така и на вече завършили образованието си лица.

50 години за едно училище са свидетелство за зрелост, време на развитие, приемственост, традиции. Ние сме екип от ученици, родители и учители, който залага на новаторството и пълноценното общуване. Педагози, които формират национални, морални и естетически ценности, чиято работа не е само професия, а преди всичко призвание! Ученици, с които се гордеем! Родители, които са наши съмишленици! Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят!