Национални изпитни програми

Националните изпитни програми за всяка професия се утвърждават от Министъра на образованието и науката. С тях за всяка специалност се определят изпитните теми с план-тезиса на учебното съдържание за изпита по теория на специалността, указания за съдържанието на изпита по практика на специалността, критериите и системата за оценяване за двата изпита, както и препоръчителна литература.

Автоматизация на непрекъснати производства ІІІ-та степен

Автоматизирани системи ІІ-ра степен

Електрообзавеждане на производството ІІ-ра степен

Електрообзавеждане на производството ІІІ-та степен

Икономическа информатика ІІІ-та степен

Икономическо информационно осигуряване ІІ-ра степен

Машини и системи с ЦПУ III-та степен

Металообработващи машини II-ра степен

Текстообработване I-ва степен

Шлосерство І-ва степен