Проекти и Програми

Действащи проекти

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 • „Професионалното образование е инвестиция“
 • „Дигитално приобщаване и разнообразие“
 • „iPeer project“
 • Brand New Inclusion
 • „Youth in harmony“
 • „Ecolandia“

ПО „НОИР“ и други национални програми

 • „Нов шанс за образование и професионална квалификация“
 • „Ученически практики 2“
 • „Образование за утрешния ден“
 • „Заедно в изкуствата и спорта“
 • „Иновации в действие“
 • „IT Бизнесът преподава“

Приключили проекти

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 • Образование 4.0
 • Нови умения в зората на дигиталната ера
 • Бъди професионалист (Be professional)
 • Бизнес процеси и мениджмънт в образованието (iBPM)

ПО „НОИР“ и други национални програми

 • „Твоят час“
 • „Нова шанс за успех“
 • „УСПЕХ – Училище за себеутвърждаване и път към европейски хоризонти“
 • „Квалификация на педагогическите специалисти“
 • „Ученически и студентски практики“
 • „Модернизация на материалната база“