Професионалната Гимназия по Механоелектротехника в гр. Пирдоп е основана преди повече от 60 години.

60+

Години История в Образованието

Сегашната Професионална гимназия по механоелектротехника е основана през 1961 г. като Професионално техническо училище по медодобив към МДК “Георги Дамянов”. Негови създатели са група млади ентусиасти начело с инж.Ангел Пушкаров, който е и първият директор на училището. В началото подготовката се осъществява само по две специалности: “Металургия” и “Обогатяване”, а учителският колектив е от 12 преподаватели. Учебните занимания се провеждат в сградата на Гимназията в три класни стаи. Въпреки трудностите, постепенно нараства броят на учениците и паралелките, разкриват се и нови специалности. От 1966г. училището се премества в собствени сгради, намиращи се над стадиона.

През 1971 г. се преименува в СПТУ по медодобив “Стефан Минев”. Тогава са приети първите ученици в СПТУ-паралелки, които получават през 1974 г.  дипломи за средно образование. През 1983 г. се открива и първата техникум паралелка “Металургия на цветните метали”, а през 1985 г. училището се премества в новопостроената сграда, в която се помещава и в момента. От 1989 г. училището става Техникум по металургия. Постепенно се въвеждат нови специалности и се променя неговият профил. През 1993г. претърпява поредната си трансформация и вече е Техникум по механоелектротехника и металургия.

През 2003 г. училището е преименувано в Професионална гимназия по механоелектротехника и всяка следваща учебна година бележи стъпка напред в развитието му.

В момента в ПГМЕ се обучават 203 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение по специалности:

Икономическа информатика

Икономическо информационно осигуряване

Икономика и мениджмънт

Автоматизация на непрекъснати производства

Електрообзавеждане на производството

Машини и системи с ЦПУ

Металообработващи машини

Форма

Готов ли си да направиш следващата стъпка към бъдещата си кариера?