За Нас

Фокусираме се върху изграждането на по-добро бъдеще за нашите ученици.

История

Сегашната Професионална гимназия по механоелектротехника е основана през 1961 г. като Професионално техническо училище по медодобив към МДК “Георги Дамянов”.

Мисия

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена и професионална реализация.

Визия

Превръщане на училището в притегателен център за мотивирани и амбициозни ученици. Утвърждаване авторитета на ПГМЕ като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели. Осигуряване на знания и личностни умения за оптимално разгръщане на потенциала и стремежа им към иновации. Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като пълноценен гражданин.

Цели

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена и професионална реализация.

Приоритети

Превръщане на училището в притегателен център за мотивирани и амбициозни ученици. Утвърждаване авторитета на ПГМЕ като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели. Осигуряване на знания и личностни умения за оптимално разгръщане на потенциала и стремежа им към иновации. Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като пълноценен гражданин.

Ненка Рашева

Директор на ПГМЕ

“Най-важното за мен е учениците ни да имат подходяща среда и възможности, за да могат да се развиват професионално.”

Форма

Готов ли си за следващата стъпка към бъдещата ти кариера?