Специалност „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА“

 

ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация

Професионална реализация: Завършилите тази специалност проектират и изграждат системи за автоматично регулиране на непрекъснати производства, занимават се с анализиране на работата и програмиране микропроцесорни системи за управление на технологични процеси, управление и настройка на автоматизирани системи. Освен това те управляват и наблюдават контролни табла, компютъризирани системи за контрол, поддържат технологичните процеси в производството. Могат да заемат всички длъжности, при които се изисква да управляват и наблюдават електронни или компютъризирани контролни панели от централни контролни зали за оптимизиране на производствени процеси; контролират процеси по включване и изключване на машини; управляват и наблюдават контролни табла и подобно оборудване; наблюдават и проверяват оборудване и системи за установяване на неизправности; разчитат диаграми, графики и показания на измервателни уреди; контролират безаварийната работа и при необходимост извършват съответни действия; поддържат производствени дневници, данни и отчети.

Имаш въпроси?

Свържи се с нас

ул. „Стефан Стамболов“ 99

2070 Пирдоп

София област

България