СПЕЦИАЛНОСТ: „Металообработващи машини“

ВТОРА СТЕПЕН на професионална квалификация

 Професионална реализация: Завършилите тази специалност могат да изпълняват шлосерски операции, да извършват монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения. Умеят да разчитат техническа документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие, спецификация на детайлите, участващи в конструкцията, паспорти на изделия, технически и експлоатационни изисквания, технологични карти и схеми за сглобяване. Работят със  шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления.

Имаш въпроси?

Свържи се с нас

ул. „Стефан Стамболов“ 99

2070 Пирдоп

София област

България