Учебни програми

В учебните програми ще намерите учебното съдържание и структурирането на темите, целите на обучението по предмета, очакваните резултати след усвояването на материала и междупредметните връзки.

Задължителната общообразователна подготовка е еднаква за всички специалности, затова е дадена в една рубрика:

Задължителната професионална подготовка за удобство е разпределена по специалности:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Имаш Въпроси?

Свържи се с нас

ул. „Стефан Стамболов“ 99

2070 Пирдоп

София област

България